Polska odpowiedź na problem diagnostyki gęstych piersi

Wszystko, czego trzeba dowiedzieć się o gęstych piersiach, uzyskasz na https://ailiscare.com.

Nowotwór piersi jest chorobą, którą każdego roku wykrywa się łącznie u przeszło miliona kobiet we wszystkich zakątkach świata. W dużym odsetku przypadków ten nowotwór złośliwy identyfikowany jest zbyt późno, co kilkukrotnie podnosi zagrożenie przerzutów na pozostałe narządy (m.in. układ kostnybądź płuca), a także śmierci. Mimo, iż od dekad prowadzone są liczne kampanie mające na celu rozpowszechnianie cyklicznych badań umożliwiających wczesne diagnozowanie raka piersi, ciągle z powodu tego nowotworu umiera każdego roku setki tysięcy osób, w tym także mężczyzn.

Gęste piersi a wczesne diagnozowanie raka piersi

Gęste piersi są jednym z powodów problemów z rozpoznaniem raka piersi na wczesnym etapie. Charakteryzują się one tym, że dominuje w nich tkanka gruczołowa nad tkanką tłuszczową. Wykrycie guzków w gęstych piersiach jest zdecydowanie bardziej skomplikowane – zmiany w tkance są praktycznie niedostrzegalne, bo zarówno gruczoły, jak i guzy, znakowane są na wynikach badań mammograficznych białą barwą. Zmiany trudno też poczuć w badaniu palpacyjnym. Statystyki są zatem nieubłagane – kobiety posiadające gęste piersi są czterokrotnie bardziej narażone na raka piersi, a sam nowotwór wykrywany jest u nich w szeregu przypadków w późnym stadium rozwoju, co drastycznie zmniejsza szanse skutecznego leczenia.

Urządzenie diagnostyczne AILIS przyczyni się do tańszego oraz szybszego diagnozowania raka piersi

Polski start-up medyczno-technologiczny AILIS opracował urządzenie diagnozujące zmiany nowotworowe – nawet te najmniejsze – u kobiet z gęstymi piersiami. System badania tkanek piersi wykorzystany w urządzeniu AILIS bazuje na technologii PDI, czyli Parametric Dynamic Imaging (Parametryczne Obrazowanie Dynamiczne). Za sprawą obrazowania układu naczyń krwionośnych i przedwczesnego ujawniania procesu angiogenezy, dysponuje ona wysokim potencjałem wczesnego diagnozowania raka piersi. Badanie z wykorzystaniem tego aparatu trwa jedynie 4 minuty, a przy tym odbywa się bezdotykowo, bez partycypacji osób postronnych, co gwarantuje kobietom całkowity komfort. W metodzie proponowanej przez AILIS rezultaty badania analizuje AI. Lekarz r bada wyłącznie przypadki, gdzie jest znaczne prawdopodobieństwo rozrostu nowotworu. Rozpowszechnienie systemu zaprojektowanego przez zespół AILIS w nieodległej przyszłości przyczyni się do szybszego oraz tańszego diagnozowania raka piersi.

Kontakt z nami:
AILIS
Isalus Sp. z o. o.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków