Kilka informacji o funcie szterlingu i gdzie znaleźć jego aktualny kurs?

Tutaj uzyskasz szczegółowe wiadomości dotyczące aktualnego kursu funta.

Funt brytyjski, którego właściwa nazwa to funt szterling, to jedna z najsilniejszych światowych walut. Pomimo przynależności początkowo do struktur EWG a następnie UE, Wielka Brytania nie przyjęła euro i utrzymała swoją historyczną walutę.

Sytuacja funta brytyjskiego po Brexit

W efekcie Brexitu, który okazał się procesem trwającym 4 lata, cena funta w stosunku do euro oraz dolara wyraźnie spadła. Wiązało się to m.in. z oznajmieniem przez znane podmioty, w tym instytucje finansowe, opuszczenia rynku brytyjskiego, co groziło zmniejszeniem się ilości miejsc pracy, a co za tym idzie także obniżeniem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie nagłego spadku wartości funta szterlinga z 2016 r. odbywa się bardzo powoli i przy dość znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie była bessa z 2020 r. wywołana długim zamknięciem brytyjskiej gospodarki na czas trwania pandemii wirusa COVID-19. Wypada jednakże uwydatnić, iż funt szterling to niezwykle mocna waluta, funkcjonująca w Europie już od dziewięciuset lat, która w samym tylko XX w. podźwignęła się po ogromnych spadkach wywołanych zniesieniem powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. oraz głośnym ataku spekulantów walutowych zwanym “Czarną środą” z 1992 r.

Aktualny kurs funta – nasi rodacy wciąż go szukają

Funt szterling jest dla Polaków ważną walutą, w której nadal często lokują swoje pieniądze. Dzieje się tak przede wszystkim z tej przyczyny, iż mimo Brexitu, tysiące naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii nie przewiduje powrotu do ojczyzny i przez cały czas utrzymuje finansowo swoich bliskich w Polsce. Bieżący kurs funta monitoruje więc ogromna grupa rodaków. Poszukują oni w szczególności dokładnych informacji nie tylko o cenie tej waluty, ale nieraz również wykresów historycznych dotyczących dziesięciu lat wstecz. Takie dane dostępne są między innymi na stronach kantorów internetowych, które uaktualniają kurs w odstępach co kilka sekund. Dostęp do aktualnych danych umożliwia także czujnym inwestorom zlecać wymianę waluty po rentownym kursie.