Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Potrzebujesz szczegółowych informacji o taniej windykacji? Świetnie trafiłeś! Wejdź na flobo.io.

Może być wiele przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również podmioty z profilem działalności kierowanym do indywidualnych odbiorców.

Windykacja – czynności, dążące do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca starć się dojść swojej własności poprzez windykację długu. Chociaż termin ten prawie każdemu negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w trakcie którego rozpoczyna się względem dłużnika różne działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu wniesienia opłaty. O ile ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, kolejną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeżeli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia porównywalną ilość faktur i paragonów, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony we wskazanym czasie niewątpliwie się zwiększa. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – dodaj własne scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może ustawić swoje scenariusze czynności wszczynanych względem opieszałych kontrahentów, definiując m.in. interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wyliczone wyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na śledzenie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]