Twoi kontrahenci są nieterminowi? Może czas przejść na metodę kasową?

Zobacz więcej szczegółów o metodzie kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Przedsiębiorcy zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim wypadku fiskus nie docieka czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta opłaty.

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą co rusz znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za dostarczone produkty czy też wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie działająca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta umówionej opłaty. Mając na względzie zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudności z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga permanentnego monitorowania wpływu należności

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z regularnym kontrolowaniem wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wysyłających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach kontrola wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]