Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

Jeżeli chcesz zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała, skieruj się w to miejsce.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do pełnienia konkretnych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko bardzo się ich obawiają. Tymczasem okazuje się, że naprawdę nie ma czego. Całość badań składa się z testów inteligencji, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi psychotyzm, ekstra- oraz introwersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych psycholog sięga po stereometr, miernik czasu reakcji, wirometr, aparat krzyżowy i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni tylko pamiętać, by zabrać je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto powinien je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D+E oraz D. Przejść muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych, a także kierowców taksówek. Trzeba dodać, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je jedynie raz.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]