Badania wysokościowe i ich rola w określaniu przydatności do pracy

Sprawdź, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu zdolności do pracy w pewnych zawodach. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe tak naprawdę wcale nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich znaczącym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić między innymi szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie określić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Należy jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich używania zdecydował okulista.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]