Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Więcej informacji o ochronie osób i mienia Kraków - zajrzyj tu.

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej korzystają urzędy i właściciele przedsiębiorstw. Przybywa również osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też zamontować system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia istotnie utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Kontakt z nami:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]