Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Kluczowe informacje na temat cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie. Przekonaj się!

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości państw świata zwiększył się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień polscy tłumacze wykonują mnóstwo przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, iż online bez problemu można znaleźć bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, przykładowo gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Okoliczności wpływające na ostateczną cenę przekładu

Na to ile finalnie zapłacisz za przekład tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Translacja z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańsza aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego bądź na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z modnych języków germańskich (szwedzki, angielski) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie co do zasady tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, koreańskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” powinniśmy szykować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, których dotyczy dokument. Translacja kontraktów handlowych, podręczników medycznych albo prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa reprezentatywnego dla danej branży, ale również odpowiednią wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niedopuszczalnych błędów.

Przekład zwykły a przysięgły

Należy dodać, że przekład różnego typu dokumentów jak akt ślubu lub dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, kopii bądź odpisu oraz przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację popularnych dokumentów i świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]