W jakich zawodach niezbędne są ważne badania psychologiczne kierowców?

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo obowiązkowe?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu badaniom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych. Widać zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek badanego, gdyż kontrolowane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle robi się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą poddawać się badaniom każdego roku.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]