Zastanawiasz się czy wynająć detektywa? Dowiedz się więcej o jego pracy

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne także dla przedsiębiorców – pozwalają np. zweryfikować czy zatrudniony korzystający z L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich spraw może być pomocny.

Detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować odpowiednią licencją, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, co najmniej średniego wykształcenia oraz obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE. Wymogiem jest także bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. gdy mamy podejrzenie, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających ustalić wysokość zasądzonych alimentów.